Łuk, szabla, lanca – Trójbój kawalerii historycznej