Kierunek – Jordania! Pierwsze zawody w tym sezonie.