Po krętym i trudnym torze – Finał Pucharu Toru Polskiego