Regulamin – VII Duch Puszczy 3D 13.04.2024

Regulamin – VII Duch Puszczy 3D „Nocne łowy”

REGULAMIN
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Nazwa Turnieju: VII Wasilkowski Turniej Łuczniczy – Duch Puszczy 3D „NOCNE ŁOWY”
1.2. Termin: 13 Kwietnia 2024
1.3. Miejsce: Teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz Nadleśnictwa Dojlidy
1.4. Organizator: AMM Archery, Instytut Łucznictwa Konnego, Micarta Thumbring
1.5. Sędzia Główny: Rafał Cieśluk
1.6.Sędziowie Dodatkowi: Kamil Kowalski
§ 2
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://tinyurl.com/njr5rr6n do dnia 07.04.2024 r. lub do zapełnienia listy 100 uczestników. W przypadku kiedy zarejestrowany zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju, prosimy o niezwłoczne powiadomienie.
2.2. W Turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub osoby do tego wyznaczonej).
2.3. Każdy łucznik musi posiadać swój sprzęt łuczniczy, tj. łuk i komplet minimum 6 strzał spełniający wymagania opisane w paragrafie 3.
2.4. W celu zapewnienia ciepłego posiłku organizator przewiduje następujące opłaty:
– dorośli: 100 zł
-dorośli łuk bloczkowy: 120 zł
– juniorzy: 70 zł
– dzieci: 50 zł (do 6 lat bezpłatnie )
-wszystkie osoby biorące udział w rundzie nocnej bez względu na wiek, dodatkowa opłata: 30 zł
– osoby towarzyszące (wyżywienie): 40 zł
W cenie każdy uczestnik ma zagwarantowany udział w turnieju, serwis kawowy i ciepły posiłek.
2.5. W/w opłaty należy uiścić na konto nr 91 8060 0004 0843 2320 2000 0010 do dnia 10.04.2024r. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele statutowe – zawody łucznicze” oraz podać imię i nazwisko osoby za którą dokonywana jest wpłata.
2.6. W celu zapewnienia sprawnej organizacji turnieju, zawodnikom, którzy zgłoszą brak możliwości udziału w zawodach po 10.04.2024r, wcześniej uiszczone opłaty nie będą zwracane.
2.7. Istnieje możliwość zapisu w dniu turnieju, o ile nie zostanie osiągnięty limit uczestników. Dla takich osób organizator nie przewiduje wyżywienia.
2.8. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz za zgubione i pozostawione rzeczy.
§ 3
KATEGORIE SPRZĘTOWE
3.1. Startujący w turnieju podzieleni zostaną w zależności od sprzętu, który posiadają na następujące kategorie:
• Łuk tradycyjny
• Łuk hunter
• Łuk barebow
• Zekier
• Łuk bloczkowy
W każdej z tych kategorii poprowadzona zostanie klasyfikacja turniejowa, która wyłoni najlepszych łuczników na zakończenie zmagań.
UWAGA! Jeżeli w danej kategorii nie będzie minimum 3 uczestników, organizator może przenieść zawodników do kategorii wyższej, tzn. jeżeli zgłosi się np. mniej niż cztery kobiety hunter, zostaną przesunięte do kategorii hunter mężczyzn, tak samo w pozostałych kategoriach sprzętowych. Natomiast jeżeli zgłoszonych będzie poniżej 3 juniorów, będą oni startowali w swojej kategorii sprzętowej z dorosłymi, bez zmiany wysokości opłaty startowej. Dla kategorii Zekier kategorią „wyższą” jest kategoria Łuk tradycyjny, jeżeli łucznik strzela ze strzał drewnianych, lub Łuk hunter, jeżeli ze strzał innych niż drewniane.
3.2. Łuk tradycyjny:
• Łuk jedno lub dwuczęściowy (składany w majdanie), wykonany z drewna, może być z dodatkiem włókna szklanego bądź karbonu. Dopuszcza się wcięcie w majdanie (półkę), nie dochodzące do osi łuku. Podstawki jedynie z materiałów naturalnych (skórka, włosie, szczecina itd.), jakiekolwiek inne podstawki nie będą dopuszczone. Uchwyt sportowy (pistoletowy) zabroniony.
• Face walking i string walking zakazany. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym o nasadkę.
• Promienie strzał drewniane i lotki naturalne. Osady dowolne. Groty tarczowe.
3.3. Łuk hunter:
• Łuk jednoczęściowy lub składany (take down), majdan z dowolnych materiałów, ramiona dowolne. Dopuszcza się okno/półkę dowolnej głębokości. Dopuszcza się jedynie łuki „gołe” bez jakichkolwiek przyrządów montowanych do łuku (klickery, buttony, celowniki), z wyjątkiem podstawki pod strzałę i kołczanu.
• Face walking i string walking zakazany. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym o nasadkę.
• Strzały dowolne, opierzenie dowolne, nasadki dowolne.
3.4. Łuk barebow
•Dowolny rodzaj łuku refleksyjnego, wykonany z dowolnych materiałów, który może być łukiem jednoczęściowym lub łukiem rozkładanym (take down).
•Łuk powinien być bez przyrządów celowniczych lub znaków celowniczych, stabilizatory, v-bar, kisser, klicker zabronione.
•Dopuszcza się buttony, wszelkiego rodzaju podstawki pod strzałę oraz ciężarki i dumpery na majdanie, jednakże łuk bez napięcia, wraz z dozwolonymi akcesoriami powinien „przejść” przez otwór lub pierścień o średnicy wewnętrznej 12,2 cm +/- 0,5 mm
•Strzelać można w rękawiczce, skórce lub gołymi palcami. Spust zabroniony
•Strzały dowolne.
•Dopuszczalny jest string walking i face walking
3.5.Zekier:
• Łuk jedno lub dwuczęściowy (składany w majdanie), wykonany z drewna, może być z dodatkiem włókna szklanego bądź karbonu. Wymagana technika zekierowa, strzelaniz kciuka lub za pomocą pierścienia łuczniczego tzw. zekiera.
• Strzały dowolne, opierzenie dowolne, nasadki dowolne.
3.6. Łuk bloczkowy
•Dowolny łuk bloczkowy z ruchomym lub stałym celownikiem.
•Można użyć dowolnego rodzaju spustu, rękawicy, języczka na palec lub nieosłoniętego palca.
•Wszelkiego rodzaju akcesoria: stabilizatory, overdraw, przeziernik, poziomica, przycisk kisser, noser itp. dozwolone.
•Przyrządy celownicze wykorzystujące dowolny obiektyw są dozwolone Można użyć światła do podświetlenia pinów.
•Strzały dowolne.
§ 4
KATEGORIE WIEKOWE
4.1. Dorośli – powyżej 18 roku życia – palik żółty
4.2. Juniorzy – od 15 do 18 roku życia – palik żółty
4.3. Dzieci – do 14 roku życia włącznie – palik niebieski
Organizator zawodów ma możliwość zmienić kategorie wiekowe.
§ 5
REGUŁY STRZELANIA
5.1. W każdej grupie wprowadzamy dwie osoby funkcyjne: Prowadzącego, wyznaczonego przez Organizatora (podejmuje decyzje w kwestiach spornych i podaje poszczególne wyniki Piszącemu, a także sprawdza prawidłowe zapisanie punktów oraz prawidłowość końcowego podliczenia) i Piszącego, wyznaczonego przez daną grupę (zapisuje wyniki na karcie punktowej oraz podlicza je na koniec zawodów). Po zakończeniu strzelania Prowadzący i Piszący wspólnie podliczają punkty grupy.
5.2. Zawodnik na każdym stanowisku ma do wykorzystania maksymalnie trzy strzały, jednakże obowiązuje reguła „do pierwszej trafionej”, jak to opisano w pkt 6.1. Łucznik powinien mieć strzałę nieustannie pod kontrolą, aby nie nastąpiło przypadkowe jej wystrzelenie. Strzała wystrzelona przypadkowo lub w sposób niezamierzony, jeżeli nie trafiła w cel, jest uznawana jako nietrafiona.
5.3. Strzelanie odbywa się z półokręgu o promieniu 40 cm za palikiem
5.4. Zawodnicy nie mogą strzelać w grupach liczących mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 7 osób.
5.5. Zawodnicy muszą mieć ze sobą podczas strzelań punktowanych wystarczającą liczbę strzał tak, aby strzały chybione mogły być poszukiwane dopiero po zawodach. Wstrzymywanie kolejnych grup podczas rozgrywki punktowej przez poszukiwanie strzał jest zabronione.
5.6. “Przeskakiwanie” grupy, która spowalnia odbywa się za zgodą Prowadzących oraz bez możliwości cofnięcia się do poprzedniego celu.
5.7. W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu a następnie ma prawo do wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu / tarczy 3D / już wcześniej strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe do tego celu kolejnym grupom zawodników. Zawodnik może dostrzelić brakujący cel później w obecności całej swojej grupy. Taką sytuację należy zgłosić organizatorowi/sędziemu głównemu.
5.8. W koniecznych przypadkach zawodnik, za zgodą kapitana grupy, może czasowo opuścić miejsce zawodów; grupa w takich okolicznościach może czekać na zawodnika umożliwiając jednocześnie przejście grupom następnym. Rozsądny czas oczekiwania na zawodnika nieobecnego ustala kapitan grupy.
5.9. Na oddanie strzału zawodnik ma maksymalnie minutę, jeżeli notorycznie przekracza ten czas, prowadzący może potraktować strzał jako niezaliczony
5.10. Podczas rundy nocnej niedozwolone jest używanie dodatkowego oświetlenia. Cele zostaną przez organizatora doświetlone na tyle, aby był widoczny zarys figury.
5.11. Każdy z uczestników rundy nocnej zostanie wyposażony przez organizatora w światło chemiczne które należy przymocować do strzały za pomocą taśmy klejącej.
§ 6
ZASADY PUNKTACJI
6.1. Zasady punktacji pozwalają łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.
Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja : 20-18-16 Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały.
Druga strzała – punktacja : 14-12-10 Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja : 8-6-4
Cel – tarcza 3D posiada 3 strefy punktowane:
mała strefa / kill zone / = 20 /14/8 punktów (w zależności która to strzała);
duża strefa / vital zone / = 18/12/6 punktów (w zależności która to strzała);
reszta celu = 16/10/4 punktów (w zależności która to strzała).
6.1.1 W przypadku kiedy na figurze 3d oznaczone jest więcej niż trzy strefy, to pierwsze dwie w środku zalicza się jako / kill zone /.
6.2. Trafienie w podstawę, rogi/poroże traktuje się jako niezaliczone (wyjątek stanowią dzieci). Kopyta traktujemy jako część ciała.
6.3. Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi uznaje się jako niezaliczone.
6.4. Strzał wbitych w cel nie wolno wyjmować do momentu zapisania wyników całej grupy.
6.5.1. Jeżeli strzała przebije cel / tarczę 3D / ale utkwi w nim, kapitan grupy może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia.
6.5.2. jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot co uniemożliwi ustalenie trafienia uznawana jest jako aut / „0” /.
6.5.3. Jeśli strzała odbije się od celu w kierunku przeciwnym do kierunku oddanego strzału, wtedy, kiedy zawodnik używa łuku o sile naciągu słabszej niż 35 lbs, to sędzia grupy może zdecydować o zaliczeniu trafienia.
6.5.4. Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej strzały, kapitan może zaliczyć trafienie jeśli znana jest strefa punktowania strzały, która odpadła.
6.6. Strzała, która trafi w inną strzałę i zostanie w niej zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.
6.7. Linie na figurze traktujemy jako część wyżej punktowanej strefy, czyli wystarczy, że strzała dotyka linii, nie musi jej przecinać od wewnętrznej strony.
6.8. Strzała wystrzelona do innego celu jest uznana jako aut / „0” /.
6.9. Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić uszkodzenie lub zniszczenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu.
6.10. Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta punktowa / jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.
6.11. Sędzia główny może wyrywkowo sprawdzić metryczkę pod kątem arytmetycznym. Brak podpisu i błędy arytmetyczne mogą być podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.
6.12. W przypadku gdy na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość punktów, wyżej będzie sklasyfikowany ten który zdobył więcej 20, jeśli znowu będzie remis to 18 itd.
6.13. Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w ustaleń może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
§ 7
HARMONOGRAM TURNIEJU
Godz. 9:30 Rejestracja, otwarcie torów rozgrzewkowych.
Godz. 11:00 Oficjalne rozpoczęcie turnieju.
Godz. 15:30 Zakończenie strzelań. Posiłek, ognisko, podliczenie punktów.
Godz. 16:30-17:30 Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
Godz. 18:30 Rozpoczęcie rundy nocnej.
Godz. 20:30 Zakończenie strzelań. Ognisko, podliczenie punktów.
Godz. 21:00 Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
Podane godziny są orientacyjne.
§ 8
DODATKOWE ZASADY
8.1. Podczas trwania zawodów kategorycznie zabrania się:
• rozpoczynania strzelania bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego,
• wychodzenia przed szereg strzelających (tj. w kierunku tarcz) bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego,
• celowania i oddawania strzału w kierunku innym niż cele,
• dotykania i wyciągania strzał przed zapisaniem wyników.
• spożywania napojów alkoholowych, narkotyków itp. używek.
8.2. W kwestiach bezpieczeństwa oraz innych, nie ujętych niniejszym Regulaminem decydujące zdanie ma Sędzia. Do dyspozycji ma kary punktowe, wykluczenie z danej konkurencji oraz dyskwalifikację zawodnika z udziału w Turnieju.
8.3. Organizator może powołać dowolną liczbę sędziów pomocniczych.
8.4. Sędzia główny i sędziowie pomocniczy mogą brać udział w turnieju.
8.5. W kwestiach spornych decydujące zdanie przysługuje Sędziemu Głównemu.
8.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
• ewentualnej modyfikacji liczby i sposobu przeprowadzenia konkurencji w celu jak najsprawniejszego przebiegu Turnieju, spowodowanej czynnikami wyższymi.
• odwołania zawodów z przyczyn wyższych. W takim przypadku zostanie ogłoszony termin zastępczy, lub wszelkie opłaty zostaną zwrócone.
• robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do
potrzeb reklamowych i promocyjnych.
8.7.Kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, oraz posługiwanie się ogniem na terenie muzeum.
8.8. W związku z dyrektywą UE z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych RODO, administratorem tych danych jest AMM Archery